เกี่ยวกับเรา

ทางบริษัทฯ Agoodid Enterprise เป็นเพียงผู้ให้ทัศนคติทางด้านฟุตบอลเพียงเท่านั้น ไม่ได้ชักนำไปสู่การพนัน โดยทางเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นการ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเพียงการเพิ่มอรรถรสในการรับชมฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น