ร่วมงานกับเรา

บริษัท  Agoodid Enterprise จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงอยากก้าวหน้าในอาชีพทางการงาน มีพลังในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ และ ต้องการทำงานกับทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยเปิดรับทั้ง Full time และ Past time

Full Time

Web Programmer

เขียน php , html , css และ javascript เบื้องต้นได้

เพศ ชาย , หญิง อายุ 25-35 ปี

Motion Designer

ชำนาญการใช้ Photoshop , Illustrator และเขียน Storyboard ได้

เพศ ชาย , หญิง อายุ 25-35 ปี

Past Time

Collumnist

เขียนบทความข่าว ใช้ word excel เบื้องต้นได้

เพศ ชาย , หญิง อายุ 25-35 ปี