เสริมดวงชะตาการพนันด้วยคาถาก่อนเข้าไปเสี่ยงโชค

สำหรับการโลกแห่งการพนันจำเป็นอย่างยิ่งที่ดวงจะส่งผลต่อการเลือกต่างๆภายในการเดิมพัน ไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือในบ่อนคาสิโน ต่อให้วิเคราะห์เก่งมากขนาดไหนแต่ว่าดวงไม่ดีก็ไม่อาจจะประสบโชคลาภกลับมาได้เช่นกัน ถ้าหากการวิเคราะห์สูตรต่างๆไม่ส่งผลให้เอาชัยชนะได้ นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าง ปี่เซี้ยะ น้ำเต้า หรือ อื่นๆ ที่ใช้สำหรับบูชาแล้ว ยังมีคาถาบทต่างๆที่ช่วยส่งเสริมดวง และ อาจทำให้ดวงแห่งการพนันเกิดขึ้น เพื่อให้รับทรัพย์กันอย่างทั่วๆกันทุกคน

บทสวดมนต์ต่างๆเหล่านี้สามารถสวดได้เรื่อยๆทุกครั้งเพื่อเสริมสร้างดวงชะตา ก่อนเสี่ยงโชคจะทำให้การเล่นพนันและรับทรัพย์อย่างมากมาย ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ

  1. ก่อนทำการเสี่ยงโชค
  2. บทคาถาที่สมควรสวดเป็นประจำเพื่อสะสมโชค
  3. สวดได้ตลอดเวลาที่ไหนก็ได้

ประเภท 1 ก่อนเสี่ยงโชค

คาถาเสี่ยงโชค เป็นบทสวดเหมาะสำหรับการเล่นการพนันเสี่ยงโชคทุกประเภท อย่างเช่นสวดก่อนซื้อหวยด้วยจิตใจอันแน่วแน่ จะส่งผลให้โชคลาภประสบความสำเร็จทุกประการ

เริ่มจากการตั้ง นะโม ตัสสะ (3 จบ)

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง  สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ  มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ (7 จบ)

คาถาโชคลาภ คาถาบทนี้เป็นบทสวดที่จะได้รับโชคลาภแบบคาดไม่ถึง หรือ อยู่ดีๆได้เงิน โดยคาถาบทนี้จะเอามาบทคาถามาเสกกับน้ำและประพรมบนหน้าผาก

โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาโชคลาภ คาถาบทนี้จะใช้กับกระเป๋าสตางค์เพื่อให้มีเงินเข้ามาตลอดไม่ให้ขัดสน ด้วยการยกกระเป๋าสตางค์และภาวนาคาถา

นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

คาถาโชคลาภ คาถาเพิ่มโชคลาภให้กับตัวเอง เหมาะกับการไปพบปะผู้คน โดยเป็นการเสริมดวงและโชคให้กับผู้ที่สวดภาวนา โดยจะสวดบทคาถาชนิดนี้กับน้ำและนำเอามาล้างหน้า

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อะเสสะโตเมตตากรุณายัง ทะยะวิสาโสปิยามะนา โปเมสัพพะโลกัสสมิง

ประเภท 2 สวดเป็นประจำ

คาถามหาเศรษฐี เป็นคาถาที่สวดทุกวันด้วยจิตใจอันแน่วแน่จะส่งผลต่อทุกอย่างที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ ซึ่งการพนันก็นับเป็นอาชีพเช่นกัน

จัตตาโร สติปัฎฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว (5 – 7 – 9 จบ)

คาถาเจริญโภคทรัพย์ คาถารับทรัพย์ที่จะตกมาถึงมือของผู้ที่สวดคาถาบทนี้ทุกวัน

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

คาถารวยไม่จำกัดเวลา คาถาที่เรียกโชคลาภได้อย่างไม่จำกัดเวลา เหมาะสำหรับการเล่นพนันออนไลน์ อย่างบาคาร่า

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา   กาละโภชะนา วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ

ประเภท 3 สวดได้ตลอดเวลา

คาถาเร่งลาภ เป็นคาถาที่เหมาะสำหรับผู้กำลังจะมีโชคมีลาภให้เกิดขึ้นโดยไว

สัมปะติจฉามิ

คาถาเรียกทรัพย์ เป็นคาถาบทที่ส่งผลต่อการให้มีทรัพย์สินไหลเข้ามาตลอดเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดิมพันเป็นอย่างยิ่ง

พุทธังเป็นเงิน ธัมมังเป็นทอง สังฆังเป็นข้าวของไหลมาเทมา

*คำเตือน คาถาก่อนเริ่มเสี่ยงโชค สำหรับผู้ที่เข้าไปเล่นในคาสิโนจริง ไม่ใช่ในระบบออนไลน์ต้องไม่สวดบทคาถาในสถานที่พักของคาสิโน เพราะพื้นที่ของคาสิโนจะแรงกว่า หากต้องการที่จะสวดบทสวดเหล่านั้นควรจะสวดก่อนเริ่มเดินทางออกมา